Bijeenkomst over de economische impact van Brexit voor Noord-Nederland

26 november 2018

actueel > bijeenkomst over de economische impact van brexit voor noord-nederland

De SER Noord-Nederland heeft op 26 november 2018 een netwerkbijeenkomst georganiseerd over de economische impact van Brexit voor Noord-Nederland.

Professor Bart Los (RUG) gaf een korte inleiding over het ontstaan van Brexit en de huidige stand van zaken. Hij gaf daarbij een analyse over de te verwachten economische gevolgen van Brexit voor de verschillende lidstaten en voor de provincies in Nederland. Aansluitend volgde een paneldiscussie. Het panel bestond uit uit Marc Calon (voorzitter LTO Nederland), Ron Kleinsmit, (algemeen directeur Portena logistiek), Jacques ten Kate (directeur DCP Ingrediënts) en Bart Los. Prof. Jouke van Dijk (voorzitter SER Noord-Nederland) leidde de discussie.

De keuze voor Brexit is vooral gebaseerd op emoties en niet op feiten. De economische effecten ervan zijn negatief, in de eerste plaats voor het Verenigd Koninkrijk, maar ook voor Nederland zijn de economische risico's van Brexit relatief hoog.

De panelleden gaven eensgezind aan dat de EU vooral veel goeds heeft gebracht, zowel wat betreft veiligheid (het oorspronkelijke doel van de samenwerking) als op het gebied van economische ontwikkeling. Europa heeft enorm veel geregeld en vormt met alle landen samen een sterker front in de mondiale handel. 'Eén wet is makkelijker te handhaven dan 27 verschillende wetten en dit leidt tot veel lagere administratieve lasten door gehanteerde internationale standaarden'. De panelleden zijn van mening dat deze boodschap veel krachtiger door politici moet worden uitgestraald. Bij inwoners overheerst te veel nog een onterecht negatief beeld over de Europese samenwerking.

Er ligt nu een onderhandelingsakkoord tussen de EU en het VK, waarmee de lidstaten inmiddels hebben ingestemd. Het wordt spannend of het Britse parlement ook instemt met het onderhandelingsakkoord. De panelleden schatten dat overwegend positief in, Bart Los echter acht de kans reëel dat het Britse parlement niet instemt. Dan is er een harde Brexit met alle negatieve gevolgen van dien.

v.l.n.r. Jacques ten Kate, Marc Calon, Ron Kleinsmit en Professor Bart Los.

Download hier de presentatie van de netwerkbijeenkomst

Meer nieuws