adviezen > factory outlet centers noord-nederland

Advies: Factory Outlet Centers Noord-Nederland

Naar aanleiding van het debat over de vestiging van een Factory Outlet Center (FOC) in Noord-Nederland adviseert de SER Noord-Nederland de noordelijke overheden met een gezamenlijk standpunt te komen over het al dan niet toestaan van een vestiging van een FOC en de bijbehorende randvoorwaarden. Dit standpunt moet worden ingenomen vanuit het perspectief van heel Noord-Nederland.

De SER Noord-Nederland concludeert dat de vestiging van een FOC nieuwe banen in de regio kan creëren, maar dat een FOC ook kan leiden tot de verdringing van het bestaande winkelaanbod in de drie noordelijke provincies. Daarom adviseert de SER Noord-Nederland een gedegen onderzoek naar de mogelijke effecten van een FOC en overeenstemming tussen de noordelijke gemeenten en provincies. Met een gezamenlijk standpunt kunnen de belangen van de toekomst van de gehele retail in Noord-Nederland worden behartigd en kan worden voorkomen dat een FOC op de verkeerde plaats wordt gevestigd.

Goede winkelvoorzieningen zijn van groot belang voor een goed woon- en leefklimaat. De retailsector ondergaat echter grote veranderingen, met name door de toename van online aankopen en het groeiend belang van de winkelbeleving door consumenten. Hierdoor heeft ook Noord-Nederland te maken met groeiende leegstand en krimpende winkelcentra.

De SER Noord-Nederland is daarom dit jaar gestart met een adviestraject over de toekomst van de retail in Noord-Nederland. Dit advies valt in twee delen uiteen: het eerste is het briefadvies over de toekomst van FOC's in Noord-Nederland. Het tweede deel bevat een breder opgezette agenda voor de ontwikkeling van de retail in Noord-Nederland.