70 jaar SER Nederland; vernieuwen, verdienen, verdelen (geannuleerd)

22-04-2020
aanvang: 19:30
De Oosterpoort, Groningen

!! Wegens het Coronavirus is ook dit evenement geannuleerd !! 


Nederland zit midden in verschillende grote transities. Zo gaan we de komende dertig jaar van fossiele brandstof af en zetten we in op volledig hernieuwbare energiebronnen als zonne-energie en wind. Maar ook de economie is aan verandering toe. Niet alleen kijken we hoe we van afval nieuwe grondstoffen kunnen maken, maar we gaan ook anders denken over bezit. Veel van wat we nu doen en normaal vinden, gaat veranderen.

Dat biedt heel veel mogelijkheden voor nieuwe en andere bedrijvigheid. Werk zal veranderen, en waar sommige banen verdwijnen, ontstaan er nieuwe. Als we het goed aanpakken, wordt de industrie een innovatieve groene koploper in de wereld. Voor de landbouw liggen mogelijkheden in de biobased economie. Circulaire economie kan voor nieuwe banen en bedrijvigheid zorgen. Hoe worden we in de regio koploper op deze ontwikkelingen?

Met onder anderen

  • Mariëtte Hamer, voorzitter Sociaal Economie Raad (SER)
  • Werner Schouten, voorzitter Jonge Klimaatbeweging
  • John Vernooij, algemeen directeur Omrin

Hoe gaan we onze welvaart duurzaam verdienen. Dat is de titel van de bijeenkomst die de SER samen met Pakhuis de Zwijger, het platform voor het maatschappelijk gesprek, op 22 april in Groningen organiseert om 19.30 in de Oosterpoort in Groningen

De bijeenkomst is er één in de serie “Vernieuwen, verdienen, verdelen”. De SER bestaat 70 jaar. Op drie plekken in het land gaat de SER met geïnteresseerde burgers in gesprek. Daarmee wil de SER nog meer informatie, ideeën en suggesties ophalen over de sociaal economische thema’s van de komende jaren. In oktober komt dit allemaal samen op het grote jubileumcongres van de SER.

Op 19 februari was de eerste bijeenkomst in Amsterdam. “Scheidslijnen verdwijnen” ging over de inclusieve arbeidsmarkt, over de grote en kleine barrières die het mensen moeilijk maken hun toekomst goed vorm te geven.

Op 24 mei is in Eindhoven de bijeenkomst “Goed werken in een goed bedrijf”. Die gaat over sterke en gezonde bedrijven in een hectische economie, de rol van werknemers daarin en de rol van bedrijven in de samenleving.

Voor deze bijeenkomst moet je je aanmelden