Aanbieding advies Impact Ondernemen

28-02-2019
aanvang: 15:00
De Prael, Boterdiep 75 te Groningen

Op donderdag 28 februari 2019 van 15.00 tot 17.30 vindt onder dit thema een interactieve bijeenkomst plaats. Het aantal plaatsen is beperkt, daarom graag aanmelden om uw deelname te garanderen! 

De SER Noord-Nederland nodigt u uit voor een middag over sociaal ondernemerschap en de aanbieding van het advies over dit onderwerp aan gedeputeerde Eikenaar van de Provincie Groningen. Het wordt een interactieve bijeenkomst waarin de voorgestelde acties van de SER Noord-Nederland met u gedeeld en bediscussieerd worden met o.a. Siem Jansen (Noordelijke ontwikkelingsmaatschappij), Renate Westdijk (voorzitter adviescommissie SER Noord-Nederland), Jan Willem Wennekes (Impact Noord/Buro Bries) en Jannie Nijlunsing (stichting De Hoven). Prof. dr. Jouke van Dijk is voorzitter tijdens deze middag.

Het vindt plaats in het prachtige pand van De Prael, Boterdiep 75 te GroningenParkeergelegenheid om de hoek in de 'Parkeergarage Boterdiep'.

Op de noordelijke arbeidsmarkt is sprake van een grote discrepantie. Enerzijds bestaan in verschillende sectoren al enige tijd grote tekorten aan goed opgeleide arbeidskrachten. Anderzijds staan nog veel mensen (langdurig) aan de kant vanwege een te laag opleidingsniveau en/of door een beperking. Voor veel mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt biedt de bestaande economie, ondanks de mooie groeicijfers, geen soelaas. Er is in zekere zin sprake van marktfalen. De inclusieve arbeidsmarkt kent nog heel wat uitdagingen.

Met dit vraagstuk heeft de SER Noord-Nederland zich de achterliggende periode beziggehouden op verzoek van de provincie Groningen door te adviseren over de vraag hoe sociaal ondernemerschap in de regio worden vergroot als kans voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en welke rol de provincie daarbij kan spelen. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat het stimuleren van sociaal ondernemerschap leidt tot duurzame arbeid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Aansluitend is er een informeel deel, waarvoor we u ook graag uitnodigen. Het programma loopt in de avond door naar het Impact Café, dat door Impact Noord wordt georganiseerd. De voorzitter van de avond is Wilbert van der Kamp en er zijn twee sprekers; Bartel Geleijnse van The Colour Kitchen en Karel Vanderpoorten namens de Europese Commissie. Ook hiervoor bent u bent u van harte welkom. Rond 19:00 start het programma van het Impact Café, voor meer informatie en aanmelden: https://impactnoord.nl/evenementen/impact-cafe/ 

Voor deze bijeenkomst moet je je aanmelden