Agendacommissie februari (besloten)

24-02-2020
aanvang: 11:30
Laan Corpus den Hoorn 101b, Groningen

De agendacommissie fungeert als het Dagelijks Bestuur van de Raad. Deze commissie bepaalt welke onderwerpen op de agenda van de Raad komen en bereidt de vergadering voor. De voorzitter van de SER Noord-Nederland is ook de voorzitter van de agendacommissie en bestaat verder uit de secretaris, een lid deskundige, vertegenwoordigers namens de werknemers en werkgevers, ondersteund door het secretariaat.

De agendacommissies zijn besloten.