Bijeenkomst MLT met Mariëtte Hamer

27-01-2022
aanvang: 14:30
Datum en locatie worden nader bekend gemaakt

De Commissie Regulering van Werk (kortweg Commissie Borstlap) heeft in haar advies ‘In wat voor land willen wij werken’ het functioneren van de arbeidsmarkt beschreven en voorstellen gedaan voor verbetering. In oktober vorig jaar hebben we daar een webinar aan gewijd. Ondertussen heeft de nationale SER haar middellange termijnadvies gepubliceerd en daarin verbetervoorstellen voor een betere werking van de arbeidsmarkt. Dit zullen ij betrekken bij een adviestraject over de herijking van het Noordelijk arbeidsmarktbeleid. Dit wordt gepresenteerd in de bijeenkomst op 29 oktober. Nadere informatie volgt, zet u het alvast in uw agenda?

De bijeenkomst wordt mede door ons in samenwerking met Zorg Innovatie Forum, NOM, Gemeente Groningen, FNV, Metaal Unie en VNO-NCW MKB-Noord georganiseerd.

Voor deze bijeenkomst moet je je aanmelden