over ons > arnoud hoogsteen

Arnoud Hoogsteen

FNV

Als je de beperkingen kent, kun je daarbinnen onbeperkt te werk gaan - Jules Deelder

Arnoud Hoogsteen (1968) werkt sinds juli 2009 als beleidsadviseur Lokaal Beleid regio Noord- en Oost-Nederland bij de FNV Vakcentrale. Hij is meteen als lid toegetreden tot de SER Noord-Nederland.

Arnoud Hoogsteen heeft Management gestudeerd aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en werkte achtereenvolgens voor de gemeenten Dordrecht, Groningen en Winsum/De Marne. Hij was werkzaam op beleidsterreinen als woonwagenzaken, informatievoorziening, sociale werkvoorziening, sociale zaken en werkgelegenheid. 

Contact