over ons > herman bloupot

Herman Bloupot

Algemeen secretaris

Herman Bloupot studeerde in 1985 af als regionaal econoom aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn loopbaan begon hij als economisch onderzoeker, in eerste instantie bij de economische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen en later bij een economisch adviesbureau. In 1988 trad hij in dienst van de provincie Groningen, waar hij begon als beleidsmedewerker arbeidsmarktbeleid. Van 1995 tot 2014 was hij in functie als afdelingshoofd, achtereenvolgens van de afdelingen Economische Zaken, Programma & Projecten en Milieuvergunningen.

In 2014 en 2015 was Herman secretaris van zowel de Dialoogtafel Groningen als de Economic Board Groningen. Deze platforms zijn beide ontstaan uit het advies van de Commissie Meijer, gericht op het herstel van het vertrouwen bij de Groningers als gevolg van de negatieve effecten van de aardgaswinning. Zo was de Herman actief betrokken bij de vormgeving van het economisch programma van de Economic Board Groningen.

Als algemeen secretaris begeleidt Herman de verschillende adviescommissies van de SER Noord-Nederland in hun adviestrajecten en geeft hij leiding aan het secretariaat.

Mocht u interesse hebben in de lopende of afgeronde adviestrajecten, schroom dan niet om contact met hem op te nemen of zijn persoonlijke profiel bekijken op LinkedIn.