over ons > jouke van dijk

Jouke van Dijk

Voorzitter SER Noord-Nederland

Kijk wat je bindt, niet wat je scheidt

Prof. dr. Jouke van Dijk (1956) is hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse en voorzitter van de vakgroep Economische Geografie van de Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is hij voorzitter/directeur en portefeuillehouder Economie van de Waddenacademie, een onafhankelijke netwerkorganisatie die als kennismakelaar bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling van de UNESCO Werelderfgoed Waddenzee Regio, waar de waarden van de natuur en het landschap aan de basis staan van identiteit, welvaart en het welzijn van bewoners, ondernemers en bezoekers. In zijn onderzoeken staan regionale arbeidsmarktvraagstukken als werkgelegenheid, werkloosheid, migratie, de relatie onderwijs-arbeidsmarkt en arbeidsmarktbeleid centraal.

Van 2007-2015 was hij lid van de Sociaal Economische Raad Noord-Nederland als deskundige op het beleidsterrein Arbeidsmarkt en Scholing. Sinds 2018 is hij voorzitter van de Sociaal Economische Raad Noord-Nederland.

Contact: