over ons > rudy rabbinge

Rudy Rabbinge

Lid deskundige internationalisering en energie

Vooroordelen zijn vaak hardnekkiger dan goed beargumenteerde en op analyses gebaseerde oordelen. Dat is een feit waar je mee moet omgaan

Prof. dr. ir. Rudy Rabbinge is afgestudeerd als plantenziektekundige aan de toenmalige landbouwhogeschool (1971), waar hij tevens in 1976 promoveerde op de biologische bestrijding tegen spint. Hij is werkzaam geweest als docent zowel in het middelbaar onderwijs als op de universiteit. Hij was hoogleraar met verschillende leerstoelen bij Wageningen Universiteit (1985-2001), University of California (Berkeley, 1978) en KU Leuven (1981-1984).  Van 2001 tot november 2011 was hij universiteitshoogleraar van Wageningen Universiteit met bijzondere aandacht voor Duurzame Ontwikkeling en Voedselzekerheid. Hij vervulde vele bestuursfuncties bij Wageningen UR, bij NWO, KNAW en vele andere wetenschappelijke organisaties. Daarnaast vervulde hij diverse bestuurlijke functies in de private sector (landbouw coöperaties en andere bedrijven) en in de publieke sector. Voorts was hij actief in politiek en beleid, als lid van Provinciale Staten van Gelderland (1978-1988), lid Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (1988-1998) en lid van de Eerste Kamer (1999-2007).

Hij heeft in al zijn functies, de grondbeginselen van duurzame ontwikkeling proberen uit te werken en toe te passen. Milieueffectrapportage en verantwoordelijk voor alle internationale verplichtingen op het gebied van milieueffectrapportage. Sedert november 2011 is hij met emeritaat van Wageningen Universiteit, doch hij is op deeltijd basis nog aan deze instelling verbonden en vervult nog verschillende deeltijdse advies- en bestuursfuncties. Sinds 2012 is Rudy voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM).