Aanbieding Routekaart Leven Lang Ontwikkelen

14 maart 2019

actueel > aanbieding routekaart leven lang ontwikkelen

Op donderdag 14 maart hebben gedeputeerde Patrick Brouns van de provincie Groningen en Mariëtte Hamer, voorzitter Sociaal Economische Raad van Nederland, de 'Routekaart Leven Lang Ontwikkelen' ontvangen van Arnoud Hoogsteen, lid SER Noord-Nederland namens FNV. In dit advies stelt de SER Noord-Nederland een aanpak voor om Leven Lang Ontwikkelen bij het mkb in het noorden te stimuleren. De aanpak is gericht op alle werkenden: zowel werknemers als werkgevers.

Gedeputeerde Brouns: "Groningen moet van het gas af.  De energietransitie is voor onze provincie dan ook een zeer belangrijke opgave. Voor onze regio kan de energietransitie economisch goede kansen bieden en nieuwe banen opleveren. Investeren in scholing zal hierbij ook nodig zijn."

Mariëtte Hamer: "Met de Routekaart Leven Lang Ontwikkelen in Groningen sluit de SER Noord-Nederland aan bij de actieagenda van de nationale SER voor een Leven Lang Ontwikkelen. Op verzoek van de ministers van SZW en OCW fungeert de nationale SER als aanjager van initiatieven om een positieve en sterke leercultuur tot stand te brengen in Nederland. De Groningse routekaart is daar een voorbeeld van. Dat willen wij graag ondersteunen. De pilot rond energietransitie past bovendien goed in de afspraken in het ontwerp klimaatakkoord. Ook daarom willen wij dit graag ondersteunen."

Arnoud Hoogsteen (vz adviescommissie SER Noord-Nederland)“Er wordt al heel lang gepraat over de problemen die werkenden hebben als zij hun werk dreigen te verliezen. Zij verliezen vaak hun zekerheden en gaan er in inkomen bijna altijd op achteruit. Wij zijn optimistisch dat met de steun van de provincie Groningen en de landelijke SER, er nu stappen gezet worden om meer te investeren in de ontwikkeling van werkenden."

Mariëtte Hamer voorzitter SER, Arnoud Hoogsteen voorzitter adviescommissie en Patrick Brouns gedeputeerde provincie Groningen
Mariëtte Hamer, Arnoud Hoogsteen en Patrick Brouns.

Download hier de Routekaart LLO