SER: Dankwoord Mariëtte Hamer

14 maart 2019

actueel > ser: dankwoord mariëtte hamer

Dankwoord van Mariëtte Hamer bij in ontvangst nemen van Routekaart LLO Groningen.

Het gesproken woord geldt.

Ik ben blij met deze aandacht voor LLO, een leven lang ontwikkelen. SER NL is daarmee al heel lang bezig en nu door het kabinet gevraagd op dat terrein een aanjaagfunctie te vervullen. Investeren in LLO is hard nodig. Dat hoef ik u misschien niet te vertellen. De opgaven rond arbeidsmarkt en scholing zijn waarschijnlijk nergens zo groot als in Groningen.

Transities

Allerlei grote transities komen hier samen, versterken elkaar: klimaat, technologie, demografie. Die grote veranderingen doen een enorm beroep op het aanpassingsvermogen van mensen en bedrijven. En op mobiliteit: we moeten mensen voorbereiden én faciliteren om zich te blijven ontwikkelen en als dat helpt mobiel te worden, desnoods over sectoren heen. Deze routekaart kan daarvan een begin zijn.

Complexe problemen

Een oplossing is complex. Het vraagt inzet van enorm veel partijen: overheid, sociale partners, onderwijs, UWV. Ik ben blij dat die partijen hier vandaag aanwezig zijn. Dit is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Weet dat u allemaal een stukje van de puzzel in handen hebt. Ik ben me er zeer van bewust dat we niet klaar zijn nu ik dit advies in handen heb. Het begint nu pas, de echte beweging moet nu komen. Dat in beweging brengen, aanjagen, ondersteunen past uitstekend in de rol van aanjager zoals de SER die voor zich ziet.

Arbeidsmarkt en scholing

Wij hebben steeds gezegd dat SER Noord en SER NL in die eerste fase rond het klimaatakkoord samen willen optrekken, samen met u. SER NL heeft een team van mensen dat regio’s en sectoren ingaat. Riemer Kemper en zijn collega Annemarie Knottnerus zullen daar voor deze pilot bij betrokken zijn. Vanwege het belang daarvan heeft de taakgroep arbeidsmarkt en scholing van het klimaatakkoord, waarvan ik voorzitter ben, daarover een passage opgenomen in het ontwerp klimaatakkoord. Zo komt de aanpak van verschillende transities hier bij elkaar. Doet u vooral mee. Dit begin is mooi. Zie het als een startschot. En dan aan de slag, zou ik zeggen.

Lees hier het artikel op ser.nl

Download hier het advies Routekaart LLO