Groene waterstofeconomie bracht SER NL naar het Noorden

15 februari 2018

actueel > groene waterstofeconomie bracht ser nl naar het noorden

In samenwerking met de Noordelijke Innovation Board (NIB) organiseerde de SER Noord-Nederland het werkbezoek voor mevrouw Mariëtte Hamer, met als thema ‘de groene waterstofeconomie’. Op 15 februari 2018 bracht de voor voorzitter van SER Nederland met een delegatie afgevaardigden van de SER een werkbezoek aan de Gasunie, waar het werkbezoek plaats vond. 

Noord-Nederland is uniek gepositioneerd om de groene waterstofeconomie tot ontwikkeling te brengen vanwege de grootschalige groene elektriciteitsproductie via offshore wind, de kennisinfrastructuur, grootschalige chemie clusters en de import van groene elektriciteit. En en de aanwezige infrastructuur voor gastransport, die goedkoop kan worden aangepast voor transport van groene waterstof. Waterstof kan veel goedkoper opgeslagen en vervoerd worden dan elektriciteit.

Voor Nederland als geheel biedt dit een grote kans om een vooraanstaande internationale positie op het gebied van ‘groene waterstof’ te verwerven. Fossiele brandstoffen zullen in toenemende mate aan invloed verliezen. Dit, in combinatie met de noodzakelijke vermindering van de gasproductie uit het Groningen-veld, kan ervoor zorgen dat de afhankelijkheid van het Nederlandse gas versneld wordt afgebouwd door invoering van groene waterstof.

Om dit te realiseren moet er nog erg veel gebeuren op verschillende terreinen, zoals op het gebied van wet- en regelgeving, vergunningprocedures, aanleg infrastructuur en ander gebruik van het gastransportnetwerk. Daarnaast komen er ook vragen over de effecten van deze ontwikkelingen op de werkgelegenheid, wat zijn de kansen en bedreigingen en wat betekent dit voor toekomstige scholingsvraagstukken.

Op deze verschillende thema’s werd door verschillende sprekers ingegaan. Onder meer prof. Ad van Wijk en prof. Catrinus Jepma gaven inzicht in hun kennis. “Groene waterstof biedt een unieke kans voor Noord-Nederland, het maakt de energietransitie mogelijk voor de chemie, mobiliteit en elektriciteit. Dit is nodig om klimaatdoelen van Parijs te halen én de economie te vergroenen en te versterken”, aldus prof. Ad van Wijk. Verder werden bijdragen verzorgd door de Gasunie, het Noorderpoort en de provincie Groningen.

Tijdens het werkbezoek was ook gelegenheid tot bezichtiging van een aantal op waterstof aangedreven voertuigen, zoals de Hesla (omgebouwde Tesla), de veegwagen en een personenbus.