Werkprogramma 2022

28 februari 2022

actueel > werkprogramma 2022

Werkprogramma 2022

Wat heeft SER Noord-Nederland dit jaar op het programma staan?

In ons ‘Werkprogramma 2022’ geven we aan welke adviestrajecten wij dit jaar verzorgen. Deels gaat het om doorlopende activiteiten uit 2021, deels om nieuwe activiteiten. Alle trajecten zijn in afstemming met provincie Groningen geformuleerd omdat zij samen met de nationale SER onze financier is.

Creatieve oplossingen voor grote tekorten

In samenwerking met de nationale SER en de andere regionale SER'en pakken we een gemeenschappelijk adviestraject op dat zich richt op de grote personeelstekorten die in vrijwel alle sectoren worden gevoeld. We analyseren de te verwachten vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkten van de vier regionale SER’en en bieden een advies over best practices om mismatches op de arbeidsmarkt te verminderen.

Noordelijke sociaaleconomische visie

Eind 2021 is het advies Integrale investeringsprogrammering Noord-Nederland afgerond. In dit advies is onder meer gesignaleerd dat het in Noord-Nederland ontbreekt aan een samenhangende noordelijke sociaal economische visie. Daar gaan we dit jaar aan werken. Voor deze visie is brede welvaart het uitgangspunt. Maar hoe meet je brede welvaart en hoe vertaal je dat naar beleid? Voor dit onderwerp hebben we samenwerking gezocht met de noordelijke sociale planbureaus.

Voorwaarden voor regionale innovatie

Waarom innoveren noordelijke bedrijven niet of onvoldoende? Welke sectoren/ecosystemen hebben de grootste groeipotentie en zouden juist daarom meer gestimuleerd moeten worden? Dit advies borduurt voort op het vorige advies (‘Focus en governance…’). We bieden investeringsrichtingen die het verdienen om verder uit te werken.

Doorloop pilot energietransitie en arbeidsmarkt

Deze pilot zou oorspronkelijk begin 2021 zijn afgerond, maar kent door de coronaperikelen een langere doorlooptijd (tot 1 april 2022).

Bijeenkomsten

Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld, kunnen we ook weer themabijeenkomsten organiseren. Medio juni zal de eerste hiervan worden georganiseerd en in het teken staan van de grote tekorten op de arbeidsmarkt.

Het volledige werkprogramma is onderaan de pagina te downloaden. 

Download hier het werkprogramma 2022