Nieuwsbrief maart 2022

30 maart 2022

actueel > nieuwsbrief maart 2022

Hoogste versnelling

Oorlog! En zo dicht bij huis. Toen ik het hoorde, gingen mijn gedachten uiteraard direct uit naar het Oekraïense volk. Het is vreselijk wat hen overkomt. Na een tijdje kwam ook het besef welke gevolgen deze oorlog voor ons heeft. Uiteraard staat dat in geen verhouding tot hen die van huis en haard zijn verdreven en erger, maar inmiddels is het wel duidelijk dat onze afhankelijkheid van Russisch gas en aardolie ons ook economisch veel kwetsbaarder maakt dan we dachten en ons in een wurggreep houdt. Eens te meer ligt hier het bewijs dat we haast moeten maken met de energietransitie. Natuurlijk om het milieu te sparen en de klimaatverandering te beperken, maar we voelen het als consumenten en producenten nu ook direct in onze portemonnee! Met onze pilot Energietransitie: Leven Lang Ontwikkelen proberen we een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Die verdient dan ook zeker een vervolg. En graag in de hoogste versnelling!

Prof. dr. Jouke van Dijk

onafhankelijk voorzitter SER Noord-Nederland
hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse Rijksuniversiteit Groningen


Glazenwassers

Wat heeft SER Noord-Nederland dit jaar op het programma staan?

In ons ‘Werkprogramma 2022’ geven we aan welke adviestrajecten wij dit jaar verzorgen. Deels gaat het om doorlopende activiteiten uit 2021, deels om nieuwe activiteiten. Alle trajecten zijn in afstemming met provincie Groningen geformuleerd omdat zij samen met de nationale SER onze financier is.

Creatieve oplossingen voor grote tekorten

In samenwerking met de nationale SER en de andere regionale SER'en pakken we een gemeenschappelijk adviestraject op dat zich richt op de grote personeelstekorten die in vrijwel alle sectoren worden gevoeld. We analyseren de te verwachten vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkten van de vier regionale SER’en en bieden een advies over best practices om mismatches op de arbeidsmarkt te verminderen.

Lees hier het volledig werkprogramma 2022.


Vacatures zoeken

Pilot Energietransitie afgerond

‘Mensen mobieler maken in hun arbeidspositie’

Hoe kan een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) het best worden vormgegeven in de regio? Deze vraag stond centraal in de Pilot Energietransitie. De focus lag op de Technische installatiebranche en de Bouw. Beide branches kunnen door de komende energietransitie veel werk bieden aan goed geschoold personeel. Dat vergt een nieuwe opleidingsstructuur en een bevordering van de leercultuur binnen Groningse bedrijven.

Arnoud Hoogsteen van FNV nam deel aan het onderzoek naar kritische succesfactoren en het in kaart brengen van knelpunten voor LLO. ‘Het blijkt lastig om kleine bedrijven binnen het MKB mee te krijgen in het verhaal’, zegt hij. ‘Bij hen bestaat namelijk de vrees dat als je werknemers een extra opleiding biedt, zij het bedrijf vervolgens zullen verlaten.’ ‘En wat is LLO?’, stelt Jurgen Elshof retorisch. Hij nam namens VNO-NCW MKB Nederland Noord deel aan het onderzoek. ‘Als je een cv-monteur een waterstofketel leert installeren, heb je het dan wezenlijk over leren of is het gewoon een praktische toepassing?’ Ook het incorporeren van LLO blijkt weerbarstig volgens beide heren. Bedrijven moeten daarin meer gefaciliteerd worden.

Lees hier het volledige artikel.


Afscheid Mein Bish

Mein Bish verlaat SER Noord-Nederland

Vier jaar lang was Mein Bish contactpersoon voor het secretariaat van SER NN en samen met algemeen secretaris Herman Bloupot verzorgde ze de ondersteuning van de Raad. ‘Een veelzijdige baan’, aldus Mein. ‘Zo heb ik geholpen met de ontwikkeling van de nieuwe website, deed ik veel redactiewerk, vormgeving, bewaakte ik het budget, enzovoort. Corona bracht nieuwe uitdagingen met zich mee, zoals het organiseren van webinars en hybride en online evenementen.’
Naast haar werk deed Mein een studie Master HRM met een specialisatie Organisatiepsychologie. Onlangs rondde ze die studie met succes af en daarmee werd het tijd voor een volgende stap in Meins carrière. ‘Ik ben aangesteld als docent-onderzoeker aan de Hanze Hogeschool Groningen en draag bij aan het project Talent in de Regio dat zich richt op de toekomstige arbeidsmarkt in Groningen’, vertelt ze enthousiast. Zo komt haar werkervaring bij SER Noord-Nederland optimaal van pas. We wensen Mein veel succes in haar nieuwe baan!


Groeifondsen

Versterk elkaar in aanspraak op fondsen

Voorkom een versnipperde uitvoering en organiseer een eenduidige gemeenschappelijke aanpak. Alleen dan versterk je elkaar en kun je met succes aanspraak maken op het vele geld uit de verschillende fondsen dat de komende jaren ingezet kan worden voor de ontwikkeling van brede welvaart in het Noorden. Zo luidt in het kort het advies van SER Noord-Nederland voor het Noorden. 

Eind december vorig jaar heeft SER Noord-Nederland het advies Integrale investeringsprogrammering Noord-Nederland (Focus en organisatie voor de bevordering van de brede welvaart tot 2030) aan gedeputeerde Rijzebol van de provincie Groningen aangeboden. Kernpunt in het advies is dat het georganiseerde bedrijfsleven en de vakbeweging samen met partijen als de NOM en onderwijs- en kennisinstellingen in positie worden gebracht om binnen een aantal belangrijke regionale opgaven de planontwikkeling en uitvoering vorm te geven via reeds ontwikkelde of te ontwikkelen ecosystemen.

Beperkt aantal investeringsprogramma’s

SER Nederland heeft voorgesteld om een beperkt aantal investeringsprogramma's op te zetten, die vanuit de onderscheiden fondsen zoals het NPG en het JTF kunnen worden ondersteund. SER Noord-Nederland stelt de volgende programma's voor, die deels aansluiten bij het bestaande beleid van de provincies:

  1. Energietechniek en -transitie;
  2. Groene chemie;
  3. Smart Industry;
  4. Agrifood & Health;
  5. Watertechniek;
  6. Digitalisering;
  7. Toerisme. 

Binnen deze programma’s dienen kansrijke thema’s te worden benoemd.

Lees hier het artikel Aanbieding advies integrale investeringsprogrammering Noord-Nederland.


Portret Marieke Latupeirissa-Kaauw

Marieke Latupeirissa projectondersteuner SER Noord Nederland

In Marieke Latupeirissa heeft SER Noord Nederland een vervanger gevonden voor Mein Bish. Marieke is enorm blij met haar baan als projectondersteuner. ‘Ik heb 14 jaar gewerkt als poliklinisch operatieassistent in het Martini Ziekenhuis”, vertelt ze. “Naast het werk in de operatiekamer vond ik het leuk om kwaliteitstaken te verrichten, zaken te regelen, enzovoort. Maar helaas: door corona was daar steeds minder tijd voor. En juist dat vond ik het leukste aan mijn werk. Daarom ben ik om me heen gaan kijken en gelukkig kreeg ik de vacature van SER NN onder ogen. Een baan die mij op het lijf is geschreven! Ik ben destijds in de zorg gegaan omdat ik graag een steentje wil bijdragen aan de maatschappij. Dat blijf ik doen, maar nu via SER NN!’

Lees hier meer over Marieke.


Agenda

30 mei 2022                    11.30 - 13.00 Agendacommissie mei 2022 (besloten)

22 juni 2022                    14.00 - 16.00 Raadsvergadering juni 2022

Klik hier voor de volledige agenda.