Nieuwsbrief november 2021

15 november 2021

actueel > nieuwsbrief november 2021

Helpende hand bieden

Het duurt te lang! Nog nooit in onze parlementaire geschiedenis heeft het formeren van een nieuwe regering zoveel tijd in beslag genomen. Terwijl het land schreeuwt om oplossingen voor tal van nationale problemen. Neem het woningtekort, de energietransitie, het personeelstekort, de stikstofcrisis, de coronacrisis, enzovoort.

Op eigen niveau probeert de SER Noord Nederland waar mogelijk de helpende hand te bieden; te denken in concrete adviezen en praktische oplossingen. Een mooi voorbeeld daarvan vindt u in deze nieuwsbrief: SER NN ondersteunt bijvoorbeeld een initiatief om statushouders te begeleiden naar betaald werk. Specifiek naar werk in de installatietechniek dat door de energietransitie vele handen tekort komt. En wellicht kunnen statushouders ook doorstromen naar de zorg of andere sectoren waar het personeelstekort schrijnend is.

Ook samen met onze maatschappelijke partners in Noordelijk Nederland proberen we mee te denken in oplossingen. In een brief aan de onderhandelaars van de VVD, D66, CDA en ChristenUnie doen wij een oproep om als nieuw kabinet het Deltaplan te omarmen door te investeren in de bereikbaarheid van Noordelijk Nederland. Alleen dan kan Noordelijk Nederland met 220.000 extra woningen bijdragen aan de nationale woningbouwopgave en kan de economische potentie van de regio en de ruimte in het Noorden, maar ook in heel Nederland ten volste worden benut.

Prof. dr. Jouke van Dijk

onafhankelijk voorzitter SER Noord-Nederland
hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse Rijksuniversiteit Groningen


Noorden laat kansen liggen door versnippering van nationale en Europese fondsen

Alle bestuurders van overheden, onderwijsinstellingen, intermediaire organisaties en sociale partners zullen het belang van integrale investeringsprogrammering in Noord-Nederland tot 2030 onderkennen. Helaas betekent dit niet automatisch dat de er voldoende afstemming en samenwerking ontstaat om tot een eenduidige aanpak te komen tussen de verschillende beleidsprogramma's en fondsen (NPG, JTF, EFRO, ESF etc.) zodat ze elkaar juist versterken in het realiseren van een aantal lange termijn doelstellingen.

Beleidsconcurrentie

Het risico van 'beleidsconcurrentie' en daarmee een coördinatieprobleem ligt dus op de loer. Hoe kunnen we nu bereiken dat de verschillende beleidsprogramma's en fondsen elkaar versterken op basis van integrale programmering? Dat er focus wordt aangebracht in te stimuleren majeure en strategische ontwikkelingen ter versterking van de brede welvaart? Of met andere woorden: hoe wordt versnippering van de in te zetten middelen voorkomen, zodat we over circa tien jaar met trots kunnen terugkijken op wat gerealiseerd is, in plaats van vast te stellen dat er (te) veel losse projecten zonder enige samenhang zijn gesubsidieerd? SER Noord-Nederland werkt aan een advies dat dit soort vragen gaat beantwoorden en zal een aanpak voorstellen om te komen tot de gewenste integrale investeringsprogrammering.

Lees hier verder over dit onderwerp.


HUBHaren

Statushouders helpen personeelstekorten terug te dringen

In de voormalige zusterflat van UMCG Beatrixoord is sinds 2017 Hub Haren gevestigd. Het vormt een mini-samenleving waar woon-, werk- en zorgruimten bij elkaar komen. Onder de bewoners bevindt zich een aantal statushouders. Om hen aan een baan te helpen zijn er binnen het werkleerbedrijf van de HUBHaren diverse trajecten opgestart. Een daarvan is het ‘Fit voor Techniek’ waarbij mensen worden voorbereid op een baan binnen de installatietechniek. Zo wordt het talent van statushouders niet verspild en profiteert de installatietechniek van een extra aanwas in arbeidskrachten.

Esmeralda van Boon werkt voor de gemeente Groningen als Manager Cultuur en Integratie. Ze vertelt dat de culturele achtergrond van statushouders wel eens moeilijk aansluit op de Nederlandse arbeidsmores. ‘Denk aan op tijd komen, je ziek melden, aansluiting vinden bij collega’s in de pauze. Aan dit soort ‘softe skills’ werken we hier middels de bedrijfjes op de begane grond van de Hub.’

Vervolgtraject

Niet alleen vanuit de Hub, maar ook van elders uit de provincie komen statushouders hier werkritme en -ervaring opdoen. Mario van Dijk, regiocoördinator bij Divosa, werkt nauw samen met Esmeralda. ‘Samen met de werkleerbedrijven Iederz, Afeer, Ability en Hub Haren hebben we gebrainstormd over een vervolgtraject: naar welke branche zouden onze deelnemers kunnen doorstromen? Uiteindelijk kwamen we bij Wij Techniek terecht, het ontwikkelingsfonds voor de technische installatiebranche dat onderdeel uitmaakt van de Pilot Energietransitie, Leven Lang Ontwikkelen’, legt Mario enthousiast uit. Esmeralda: ‘Inge Westerhof van Wij Techniek brengt kandidaten en bedrijven bij elkaar. Omdat ze de partijen goed kent, slaagt ze er vaak in de juiste matches te maken.’ 

Lees hier het volledige artikel.


Nieuw lid: Dirk Minne Vis

Sinds augustus is Dirk Minne Vis namens het CNV lid van de SER Noord-Nederland. In de jaren 80 meldde hij zich bij CNV Jongeren in Groningen. In de daarop volgende jaren ontwikkelde hij zich van vakcentralebestuurder in Rotterdam naar directeur Kamer van Koophandel in Flevoland. 

Meer informatie over Dirk Minne leest u hier.


Nederlandse trein met open deuren

Brede oproep aan onderhandelaars:
‘Investeer in bereikbaarheid van Noordelijk Nederland per spoor’

Een nieuw kabinet moet het Deltaplan omarmen door te investeren in de bereikbaarheid van Noordelijk Nederland. Alleen dan kan Noordelijk Nederland met 220.000 extra woningen bijdragen aan de nationale woningbouwopgave en kan de economische potentie van de regio en de ruimte ten volste worden benut. Die oproep doet een brede coalitie van maatschappelijke organisaties en overheden aan de onderhandelaars van VVD, D66, CDA en ChristenUnie.

Veel politieke partijen, waaronder de vier onderhandelende partijen, hebben ambities over de Lelylijn en Nedersaksenlijn opgenomen in hun verkiezingsprogramma’s. Ook deden zij beloftes hierover in hun verkiezingscampagnes. In een brief roepen organisaties als VNO-NCW, NS, Aedes, Bouwend Nederland en Noordelijke kennisinstellingen en SER Noord Nederland de onderhandelaars op om de daad bij het woord te voegen en deze stevige ambities op te nemen in het regeerakkoord.

Lees hier het volledige artikel.


Agenda

22 november 2021          11.30 - 13.00 Agendacommissie november 2021 (besloten)

8 december 2021            14.00 - 16.00 Raadsvergadering december 2021

Nader bekendgemaakt   14.30 - 17.00 Bijeenkomst MLT met Mariëtte Hamer

Klik hier voor de volledige agenda.