SER Magazine: Brede welvaart in de regio’s: wat is daarvoor nodig?

26 januari 2021

actueel > ser magazine: brede welvaart in de regio’s: wat is daarvoor nodig?

Corien Labregtse interviewde voor het SER Magazine de vier onafhankelijke voorzitters van de regionale SER'en van Zeeland, Brabant, Overijssel en Noord-Nederland. 

Brede welvaart in de regio’s: wat is daarvoor nodig?

Nederland is groter dan de Randstad. Een gelijke verdeling van de brede welvaartsgroei vraagt meer aandacht en geld voor de regio’s. De regionale SER’en van Zeeland, Brabant, Overijssel en Noord-Nederland willen daarom dat de landelijke SER in zijn middellange termijnadvies opkomt voor specifiek regionaal beleid. De vier regionale SER-voorzitters over wat de regio’s nodig hebben.

Het Noorden biedt oplossingen voor woningnood

Jouke van Dijk, voorzitter SER Noord-Nederland

“De OECD heeft zeven jaar geleden een rapport uitgebracht waarin staat dat Nederland de kwaliteiten van de verschillende regio’s beter zou moeten benutten. Daar wordt het hoog tijd voor. Buitengebieden zijn geen wingebieden waar je uithaalt wat je nodig hebt, maar niet in investeert.”

“Regio’s kunnen elkaar versterken door samen te werken en ieders kracht te benutten. Een van de belangrijkste voorwaarden om de kwaliteiten van regio’s beter te benutten, is dat er goede verbindingen zijn. Zowel digitaal als fysiek. Vanuit het Noorden moet je makkelijk en snel per trein naar het Westen, Zuiden en Oosten kunnen reizen. Hoe meer contact tussen regio’s, hoe meer synergie en hoe kleiner de welvaartsverschillen tussen regio’s. Zo’n Lelylijn van Groningen via Drachten, Lelystad en Almere naar Amsterdam kost wat, maar de aanleg van een metrolijn in Amsterdam is toch echt een stuk duurder.”

“Investeringen in de regio’s verdienen zich terug en dragen bij aan brede welvaart. Het Noorden kan bijvoorbeeld een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Dat niet betekent overigens niet dat wij onze regio vol willen zetten met wind- en zonneparken. Laten we vooral ook zuinig zijn op ons prachtige natuurlandschap. We moeten op zoek naar slimme oplossingen.”

Wij willen dat de regio’s meer worden betrokken als er landelijk beleid wordt gemaakt.

“De regio’s kunnen helpen om de bevolkingsdruk in de Randstad te verlichten. In coronatijd hebben al veel mensen de keus gemaakt om naar de regio te verhuizen. Voorwaarde is wel dat de regio’s een aantrekkelijk leefgebied bieden. Daarom moeten we investeren in een duurzame economie, een wendbare en inclusieve arbeidsmarkt en kwaliteit van leven. Hier in het Noorden kunnen we er best 200.000 woningen bij hebben. Graag zelfs. Dat zou het draagvlak voor maatschappelijke voorzieningen in deze regio versterken.”

“Wij willen dat de regio’s meer worden betrokken als er landelijk beleid wordt gemaakt. Belangrijke adviezen zoals die van de commissie-Borstlap en de WRR over de arbeidsmarkt hebben een regionale vertaling nodig. Als regionale SER’en willen we daar samen met de landelijke SER aandacht voor vragen. Het nieuwe kabinet kan straks niet om de regio’s heen.”

Lees het volledige artikel op de website van de SER.