Webinar 'Werken voor en na Corona' terug kijken? Dat kan!

22 oktober 2020

actueel > webinar 'werken voor en na corona' terug kijken? dat kan!

Op 22 oktober waren we LIVE met de webinar 'Werken voor en na Corona'

Onze gastsprekers waren prof. dr. Bas ter Weel, prof. dr. Godfried Engbersen en ons eigen agendacommissie lid Arnoud Hoogsteen. Het publiek werd verwelkomd door Jouke van Dijk en de webinar werd begeleid door dagvoorzitter Marijke Roskam. En in de paneldiscussie werden vragen vanuit het publiek besproken en toegelicht.

  • 0.01:21 Start webinar
  • 0.04:37 Welkom door prof. dr. Jouke van Dijk
  • 0.07:50 Inleiding door prof. dr. Bas ter Weel over rapport 'In wat voor land willen wij werken?' van commissie Borstlap
  • 0.42:17 Inleiding door prof. dr. Godfried Engbersen over rapport 'Het betere werk' van de WRR
  • 1.11:07 Interview met Arnoud Hoogsteen over advies 'Governance SW structuur in Groningen' van SER NN 
  • 1.26:09 Start paneldiscussie met alle sprekers en vragen uit het online publiek  

Hoe in korte tijd het beeld op het hebben van werk door de Coronacrisis is veranderd hoeft nauwelijks betoog...  

Hoewel?


Ook vóór de Coronacrisis was al duidelijk geworden dat ondanks sterke economische groei het functioneren van de arbeidsmarkt niet altijd goed uitpakte voor een deel van de beroepsbevolking. Kritiek als "doorgeslagen flexibilisering" of "weinig kansen voor mensen met lage opleidingen en/of een arbeidsbeperkingen" werd veelvuldig geuit. Twee belangrijke adviesorganen hebben het functioneren van de arbeidsmarkt onder de loep genomen en hierover de regering begin dit jaar geadviseerd.

Het betreffen de Commissie Regulering van Werk (kortweg Commissie Borstlap) die het advies "In wat voor land willen wij werken" heeft uitgebracht en de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid met het advies "Het betere werk". In beide adviezen wordt vanuit verschillende invalshoeken de problematiek beschreven en worden voorstellen gedaan voor verbetering. Veel is ook na Corona nog relevant, misschien nog wel meer, maar uiteraard zijn er ook verschillen.  

PROGRAMMA

Download hier de presentatie die gebruikt is tijdens de webinar