Bekijk nu onze missie in de Position Paper

17 juni 2019

actueel > bekijk nu onze missie in de position paper

Samen werken aan een inclusieve en duurzame regionale economie.

Noord-Nederland kent de komende jaren meer dan genoeg kansen en bedreigingen. Daar hebben we goed doordachte en breed gedragen plannen voor nodig. Het is zaak om die plannen samen met provincies en gemeenten, sociale partners, kennisinstellingen, onderwijs en andere stakeholders te formuleren en uit te voeren. Zeker nu we in een periode van economische groei zitten, moeten we aan de slag! Sommige vraagstukken zijn provinciespecifiek, zoals bijvoorbeeld de aardbevingsproblematiek in Groningen, andere thema’s zijn Noord-Nederland breed, zoals de energietransitie en het optimaliseren van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Over al deze zaken gaan wij graag in gesprek.

Bij ons staat overleg & draagvlak bovenaan en we werken vanuit advies en coördinatieDe SER NN adviseert noordelijke provincies en gemeenten over het sociaaleconomisch beleid vanuit de volgende doelstellingen:

  1. Sterke en duurzame regionale economie
  2. Slimme koppeling van specifieke kerngebieden 
  3. Oog voor de relatie tussen steden en omliggende regio’s 
  4. Zoveel mogelijk mensen aan het werk
Position Paper

Download hier onze Position paper