Nieuwsbrief maart 2020

15 maart 2020

actueel > nieuwsbrief maart 2020

Zoals u van ons gewend bent, informeren wij u enkele malen per jaar over de adviezen en activiteiten van de SER Noord-Nederland. Wij zijn een platform waar werkgevers, werknemers en wetenschappers elkaar ontmoeten, om zowel gevraagd als ongevraagd te adviseren en mee te werken aan breed gedragen integraal beleid in Noord-Nederland.

In deze nieuwsbrief leest u over de bijeenkomst 'Welvaart Duurzaam Verdienen' van de SER Nederland die op woensdagavond 22 april plaatsvindt in de Oosterpoort in Groningen, over onze adviesbrief aan het Nationaal Programma Groningen, over Joyce Walstra die als nieuw lid is toegetreden tot de raad en over onze verhuizing naar de Laan Corpus Den Hoorn. Wij hopen u te ontmoeten tijdens een van de komende bijeenkomsten. 

Met vriendelijke groet,

prof. dr. Jouke van Dijk
voorzitter SER Noord-Nederland
hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse Rijksuniversiteit Groningen


Woensdagavond 22 april in de Oosterpoort Groningen

SER bijeenkomst 'Welvaart Duurzaam Verdienen'

'Hoe gaan we onze welvaart duurzaam verdienen?' Dat is de titel van de bijeenkomst die de SER Nederland samen met Pakhuis de Zwijger op woensdagavond 22 april in de Oosterpoort in Groningen organiseert.

70 jaar SER

De bijeenkomst is onderdeel van het drieluik “vernieuwen, verdienen, verdelen” ter gelegenheid van het 70-jarig jubileum van de SER. Op drie locaties in Nederland land gaat de SER met geïnteresseerde burgers in gesprek om meer informatie, ideeën en suggesties op te halen over de sociaal economische thema’s van de komende jaren. In oktober komt dit allemaal samen op het grote jubileumcongres van de SER.

Transitiethema's

Alle transities die momenteel gaande zijn, brengen nieuwe bedrijvigheid met zich mee. Pakken we het goed aan, dan kan Nederland de innovatieve groene koploper van de wereld worden. Veel van wat we nu doen en normaal vinden, gaat veranderen. Belangrijke transitiethema’s staan ook hoog op de agenda in Noord-Nederland. Ze komen aan bod tijdens ‘Hoe gaan we onze welvaart duurzaam verdienen?’

De bijeenkomst is gratis en voor iedereen toegankelijk. Start 19.30 uur in de Oosterpoort Groningen
Hier vindt u meer informatie (Deze bijeenkomst is gecanceld.)


Adviesbrief aan Nationaal Programma Groningen (NPG)

De SER Noord-Nederland is gevraagd om mee te denken over de economische uitwerking van het Nationaal Programma Groningen (NPG). In een overleg met de gedeputeerden in september 2019 hebben wij onze zorgen geuit over een mogelijk versnipperde inzet van de beschikbare middelen van het NPG. Dat gevaar bestaat als de toewijzingssystematiek gebaseerd is op afzonderlijke ingediende projecten, zonder een toets of deze passen bij de doelstelling 'Versterken Brede Welvaart' en de geformuleerde ambities voor Economie, Werken en Leren, Leefbaarheid, Natuur en Klimaat.

Werken en leren

Er is meer aandacht nodig voor het werken en leren bij de totale beroepsbevolking. Dat kan door het stimuleren en faciliteren van Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Verder moet de versterking van de kwaliteit in en van het beroepsonderwijs worden ondersteund.

Stimuleren digitalisering

Er is meer aandacht nodig voor het stimuleren van de digitalisering binnen de economische innovaties. Dat geldt ook voor de Noordelijke fysieke en kennismobiliteitsvraagstukken. ‘Kennismobiliteit' binnen en tussen verschillende sectoren verdient nog meer versterking.

Economische ambitie

Binnen haar economische ambitie adviseren wij het NPG te focussen op verduurzaming van de samenleving; versterking van de innovatie tijdens en in de energietransitie. Door het stimuleren van de ketenontwikkeling kan de chemie (inclusief landbouw) vergroenen.

Conclusie

Vergroening, verduurzaming en energietransitie bieden het Noorden en specifiek Groningen volop kansen voor duurzame economische groei en welvaart voor inwoners. Om het programma tot een succes te maken is inzet van en samenwerking met vele (regionale) partijen nodig. Belangrijk is dat de uitvoering boven het niveau van de individuele gemeenten wordt georganiseerd. De SER Noord-Nederland is bereid om vanuit onze rol daaraan een bijdrage te leveren. Dat kunnen we doen door te werken aan draagvlak, het geven van adviezen over relevante ontwikkelingen en/of het coördineren van uitwerkingstrajecten.

Download hier de complete adviesbrief aan Nationaal Programma Groningen


Nieuw lid: Joyce Walstra

Joyce Walstra is als nieuw lid toegetreden tot de SER Noord-Nederland. Joyce is directeur van de Oranjewoud Export Academy en voorzitter van MKB Noord. Ze heeft veel ervaring met het opzetten van publiek-private samenwerkingen en entiteiten en brengt vanuit de triple helix een groot netwerk mee. Binnen de SER Noord-Nederland vertegenwoordigt zij de ondernemers namens ondernemersvereniging MKB-Noord: “Het MKB is de belangrijkste werkgever in Noord-Nederland. Wij mobiliseren kennis en netwerken om de positie van de ondernemers in Noord-Nederland te versterken.”  

Lees hier verder over Joyce


Nieuw onderkomen voor SER NN

SER NN is onlangs verhuisd. We hebben nu een mooi onderkomen in het nieuwe TopsportZorgCentrum dat aan de A7 richting Drachten is gebouwd. In hetzelfde gebouw is onder andere ook VNO-NCW MKB-Noord gevestigd.

Onze nieuwe bezoekadres is:
Laan Corpus Den Hoorn 101b
9728 JR Groningen

Parkeren kan op het linker terrein naast het gebouw.


AGENDA 2020

19 MAART - Kick-off Leven Lang Ontwikkelen in Groningen: Pilot energietransitie (openbaar)
25 MAART - Raadsvergadering (openbaar) (geannuleerd)

22 APRIL - SER NL Bijeenkomst (geannuleerd)

Klik hier voor de volledige agenda

Bekijk hier de nieuwsbrief online op mailchimp

Download hier de nieuwsbrief van maart 2020