adviezen > macro economische verkenning noord-nederland

Advies: Macro Economische Verkenning Noord-Nederland

SER Noord-Nederland publiceert vandaag haar Macro Economische Verkenning voor Noord-Nederland. Hieruit blijkt dat Noord-Nederland de achterstanden in de afgelopen jaren heeft ingehaald en een goede tweede is in de Nederlandse economie. Om nieuwe achterstanden te voorkomen moet Noord-Nederland ambitieuzer worden. Stevig investeren in innovatie, onderwijs en infrastructuur is hard nodig.

Van een faseverschil tussen Noord-Nederland en de rest van Nederland is geen sprake meer. Die achterstand is in de afgelopen jaren hard ingelopen. In vele opzichten is Noord-Nederland een ‘normale regio’, hoewel sommige sub regio’s kampen met erfenissen uit het verleden: hoge werkloosheid en een groot aantal inactieven. Om bij te blijven moet het Noorden echter alert blijven; klaar zijn voor nieuwe ontwikkelingen en verhoudingen. Vroegtijdig signaleren en anticiperen op wat nodig is. Want als het Noorden niet blijft investeren in de positie die het nu inneemt en niet de juiste condities en randvoorwaarden weet te creëren om op trends in te kunnen springen, dan verliest het de aansluiting opnieuw. 

Naar aanleiding van de Macro Economische Verkenning Noord-Nederland heeft SER Noord-Nederland vijf werkgroepen in het leven geroepen die zich richten op de volgende thema’s:

  • Groei van de economie.
  • Een lerende regionale economie.
  • Versterken van de stedelijke en landschappelijke regio’s in Noord-Nederland.
  • Perspectief voor inactieven op de arbeidsmarkt.
  • De regio in de Europese context.

Deze werkgroepen zullen naast een herziening van de middellange termijn strategie KoersVAST, zoals SER Noord-Nederland die in 2009 heeft opgesteld, ook toewerken naar een ‘Actieagenda voor de Groei’. Deze zal in het voorjaar van 2015 worden gepresenteerd en hierin zullen concrete aanbevelingen worden gepresenteerd voor de uitdagingen waar Noord-Nederland de komende jaren voor staat. 

De Macro Economische Verkenning is voor de SER Noord-Nederland gedaan door de onderzoeksbureaus CAB Groningen en E&E advies, in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen

Lees hier de begeleidende brief inzake de Macro Economische Verkenning