adviezen > regionaal sociaaleconomisch beleid

Advies: Regionaal sociaaleconomisch beleid

Wat zijn de mogelijkheden voor duurzaam regionaal sociaaleconomisch beleid?

Adviestraject regionaal sociaaleconomisch beleid

SERNN is gestart met een adviestraject over de mogelijkheden voor regionaal sociaaleconomisch beleid. Het uitgangspunt voor deze verkenning is het advies Elke regio telt! van drie adviesraden[1] dat in maart 2023 werd gepubliceerd. In Elke regio telt! wordt een evenwichtiger rijksbeleid bepleit met een sterkere oriëntatie op de regio, waarbij de brede welvaart eerlijker over Nederland wordt verdeeld. De analyse die in dit advies is gemaakt is goed te gebruiken voor het adviestraject van SERNN.

 

In de afgelopen jaren heeft SERNN meerdere adviezen uitgebracht die feitelijk aanhaken op het vraagstuk van regionaal sociaaleconomisch beleid. Het meest recente voorbeeld hiervan is het advies Brede welvaart en regionaal sociaaleconomisch beleid. Er is meer dan puur economisch beleid en dat vanuit het denken in termen van brede welvaart regionaal beleid breder moet worden gezien dan alleen gericht op de regionale economie.

 

De hoofdvraag van dit adviestraject is:

Wat zijn de mogelijkheden voor duurzaam regionaal sociaaleconomisch beleid?

 

Om het advies te concretiseren zal in de loop van 2023 met expertpanels worden verkend welke elementen uit het advies "Elke regio telt!" voor de regionale vertaling ervan belangrijk zijn. Afronding van het advies is naar verwachting in de eerste helft van 2024.
[1] Elke regio telt! Een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio's, Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, Raad voor het Openbaar Bestuur, Raad voor Volksgezondheid & Samenleving, maart 2023.