Nieuw bij SER Noord-Nederland, Agnes Mulder (directeur VNO-NCW MKB Noord):

20 december 2023

actueel > nieuw bij ser noord-nederland, agnes mulder (directeur vno-ncw mkb noord):

Nieuw bij SER Noord-Nederland, Agnes Mulder (directeur VNO-NCW MKB Noord):
“We staan er niet automatisch goed op, in Den Haag”

Nadat Ton Schroor vertrok als directeur van werkgevers- en ondernemersvereniging VNO-NCW MKB Noord, hoefde zijn opvolgster Agnes Mulder niet lang na te denken over het toetreden tot de SER Noord-Nederland. Als voormalig lid van de Tweede Kamer namens het CDA kent zij Kim Putters en de landelijke SER al heel lang en blijft ze zich graag inzetten voor het Noorden.   

“De SER Noord-Nederland is een belangrijk onderzoeksinstrument, in aanvulling op de landelijke SER”, vindt Mulder. “Ik waardeer het heel erg dat Kim Putters onlangs een dag naar Groningen kwam als spreker tijdens het Seminar 'Arbeidskrapte versus Brede Welvaart'. Het is belangrijk dat hij informatie kwam ophalen en ons heeft gevraagd om mee te denken over de regionale invulling van de verschillende grote transities waar we in Nederland voor staan.”

Elke regio telt
Onlangs verscheen het rapport ‘Elke Regio Telt’, dat ingaat op wat er nodig is om verschillen tussen regio’s te verkleinen en brede welvaart in alle regio’s te vergroten. “De vraag is: wat betekent dat voor ons in het Noorden?” stelt Mulder. “Hoe kunnen wij vanuit de SER Noord-Nederland de provincies hierbij ondersteunen? Welke projecten willen wij hier uitvoeren? Zodra je dat weet, moet je vervolgens maximaal invloed uitoefenen. Vanuit mijn kamerervaring weet ik, dat we er niet automatisch goed opstaan in Den Haag. Dus we moeten onze noordelijke boodschap op meerdere niveaus en langs meerdere kanalen blijven herhalen.”

Gemeenschappelijke belangen
Als nieuwe vertegenwoordiger van de werkgevers binnen de SER Noord-Nederland kan Mulder het prima vinden met de - eveneens nieuwe - vertegenwoordiger van de werknemers, Richard van der Wal (FNV). Beiden traden ze ongeveer tegelijkertijd aan. “We blijken opmerkelijk veel gemeenschappelijke ideeën te hebben. Neem bijvoorbeeld het openbaar vervoer. Werknemers vinden dat belangrijk en werkgevers natuurlijk ook. Op die thema’s kunnen we elkaar prima vinden. Als we tot goede regionale adviezen komen, kunnen we daar onze directe omgeving mee verbeteren.”

Sterk openbaar vervoer
“De sfeer binnen de SER Noord-Nederland is uitstekend. We voeren belangrijke gesprekken”, zijn Mulders eerste indrukken. “We zijn geen grote club, dus beperkt in wat we aankunnen. We zullen keuzes moeten maken. Wat willen we? Wat is onze toegevoegde waarde en kunnen we die waarmaken? We willen allemaal graag in een gezonde en groene regio wonen en werken. Bereikbaarheid is dan belangrijk en vraagt om sterk openbaar vervoer. Vandaar dat we investeringen in het bestaande spoor bij Meppel, in de Lelylijn en de Nedersaksenlijn belangrijke infrastructurele randvoorwaarden blijven vinden.”

Gevraagd en ongevraagd
“De kracht van de noordelijke SER zit deels in de dialoog tussen wetenschap, werkgevers en werknemers en deels in onze sterke contacten met Den Haag en de landelijke SER”, besluit Mulder. “We geven gevraagd en ongevraagd advies. Niemand wordt daar minder van. Laten we elkaar blijven aanspreken op zaken die beter kunnen in Noord-Nederland. Zo zijn er nog te veel mensen die niet actief zijn op de arbeidsmarkt en die we moeten proberen te activeren en zijn er nog te veel regels, die belemmerend werken. Die regeldruk moeten we verminderen. Verder moeten we goed kijken wat we waar bespreken en doen, zodat we voorkomen dat we dubbel werk doen.”