adviezen > advies t.b.v. de commissie duurzame toekomst noord-oost groningen (commissie meijer)

Advies: Advies t.b.v. de commissie Duurzame Toekomst Noord-Oost Groningen (commissie Meijer)

In mei 2013 heeft het provinciebestuur van Groningen een commissie ingesteld om een onafhankelijk advies uit te brengen over structurele maatregelen ter compensatie van imago-schade door de gaswinning en het verhoogde risico op zwaardere aardbevingen. SER Noord-Nederland is door de commissie gevraagd hier een inbreng op te leveren. Hiertoe heeft op 11 juli een gesprek plaats gevonden met een delegatie van SER Noord-Nederland en de commissie.

In dit gesprek heeft SER Noord-Nederland ingebracht dat het goed zou zijn om te kiezen voor een benadering met meerdere schillen. Schil 1 regelt 'compensatie' voor direct betrokkenen bij schade; schil 2 voor de direct betrokken gemeenschappen (bijv. dorp); schil drie voor een ruimer gebied (provincie Groningen of delen ervan) en schil 4 het Noorden. Alle schillen moeten voldoende worden afgedekt opdat de betrokkenen niet het gevoel krijgen dat zij de schade hebben en anderen daarvan profiteren. Uitgangspunt van deze benadering is dat de gedupeerden niet alleen gecompenseerd worden in meer directe zin, maar dat de regio ook nieuwe economische perspectieven worden geboden om de dreiging te kunnen omzetten in een nieuwe kans.

Voor wat betreft schil 4 is nadrukkelijk verwezen naar het eerder door SER Noord-Nederland uitgebrachte advies over het energieakkoord en gesuggereerd dat je dat zou kunnen updaten, wellicht in samenhang met het Energy Valley advies in het kader van het Nationaal Energie Akkoord. Voor wat betreft schil 3 is verwezen naar het SER Noord-Nederland advies over biobased economy omdat dat duidelijk aan de combi agro/chemie/energie een nieuw perspectief kan bieden en deze sectoren in de Groningen regio alle een belangrijke plaats innemen, niet alleen qua investeringen en innovatie, maar ook qua werkgelegenheid.

Op 1 november heeft de commissie haar eindoordeel gepresenteerd. Op 20 december heeft SER Noord-Nederland haar reactie gestuurd aan de provincie Groningen op de visie en een mogelijk vervolgproces voor het rapport van de Commissie Meijer. De reactie van SER Noord-Nederland kunt u hier lezen.