adviezen > europees sociaal fonds (esf) programma 2021-2027

Advies: Europees Sociaal Fonds (ESF) programma 2021-2027

Samen met de SER Overijssel heeft de SER Noord-Nederland een briefadvies aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestuurd. Het advies gaat over de inzet van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in de programmaperiode 2021-2027. Omdat de economische dynamiek tussen regio's sterk verschilt, hebben we in het advies de noodzaak voor maatwerk per regio benoemd.

Arbeidsmobiliteit

Het nieuwe ESF-budget zou een bijdrage moeten leveren aan intersectorale arbeidsmobiliteit in bredere zin, om de huidige problematiek op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden. Enerzijds hebben we grote tekorten aan personeel en anderzijds zien we nog steeds veel mensen die de aansluiting met de arbeidsmarkt niet (zelfstandig) kunnen vinden. In het advies hebben we daarom zeven concrete aanbevelingen geformuleerd. Belangrijk hierbij is een goede onderlinge afstemming en een slimme bundeling met andere middelen en initiatieven. Kortom: een geïntegreerde inzet van ESF, O&O en Rijksmiddelen.

Leven Lang Ontwikkelen

Via ons briefadvies willen we graag bijdragen aan een belangrijk instrument - Leven Lang Ontwikkelen - voor een wendbare en weerbare regionale arbeidsmarkt. Effectieve inzet van ESF-gelden is daarvoor van cruciaal belang.

Reactie 

Op 23 oktober 2019 ontving de SER NN een reactie op het briefadvies van Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mevrouw T. van Ark. De brief is onderaan deze pagina te downloaden.


Commissieleden

Rudy Rabbinge

Lid deskundige internationalisering en energie

Steven Brakman

Lid deskundige economie

Arnoud Hoogsteen

FNV

Richard van der Wal

Bestuurder FNV Lokaal-Regionaal in de Regio Noord

Herman Bloupot

Algemeen secretaris