adviezen > onbenut arbeidspotentieel

Advies: Onbenut arbeidspotentieel

Onbenut arbeidspotentieel, wat is het en hoe krijg je er grip op?

 

Adviestraject Onbenut arbeidspotentieel

De krapte op de arbeidsmarkt neemt steeds grotere vormen aan. Dat geldt voor vrijwel alle sectoren, of het nu de semipublieke dienstverlening betreft of de marktsector. De krapte is bepaald geen tijdelijk probleem. De demografische transitie – de dubbele vergrijzing – zorgt ervoor dat we meer moeten doen met minder mensen. Als we daar geen antwoord op vinden zal dit allerlei voorzieningen in het publieke domein langdurig onder druk zetten (nog grotere wachtlijsten in de zorg, meer uitgestelde rechtszaken, uitval van openbaar vervoer etc.). Doelen waaraan de marktsector een belangrijke bijdrage moet leveren, zullen niet gehaald kunnen worden, denk bijvoorbeeld aan de opgave voor de energietransitie.

 

De term die in relatie tot de krapte vaak opduikt is het zogenaamd onbenut arbeidspotentieel. Deze term suggereert dat er mensen zijn die niet (volledig) werken, terwijl ze daar wel toe in staat zouden moeten zijn. Het benutten van het onbenutte zou een bijdrage kunnen leveren aan het deels terugdringen van de krapte. Boekhoudkundig zou dit kunnen kloppen. Als bijvoorbeeld alle deeltijdleraren gewoon fulltime gaan werken, is het tekort aan leraren in één keer opgelost. Klinkt leuk, maar de praktijk is een stuk weerbarstiger.

 

Er zijn allerlei belemmeringen, die het aanboren van het onbenut arbeidspotentieel lastig maken. In dit adviestraject gaat SERNN in gesprek met deskundigen om meer zicht te krijgen op de vraag

 

Onbenut arbeidspotentieel, wat is het en hoe krijg je er grip op?

 

Het advies traject zal naar verwachting begin 2024 worden afgerond.