Nieuwsbrief Mei 2024

22 mei 2024

actueel > nieuwsbrief mei 2024

SER Noord-Nederland brengt binnenkort een advies uit onder de titel ‘Wat kan Elke regio telt! betekenen voor een Sterk Noord-Nederland?’  Daarmee geven we een aantal concrete aanbevelingen voor de uitwerking van het advies Elke regio telt!, dat een trendbreuk moet opleveren voor het rijksbeleid van de afgelopen decennia. Het vraagt naast een inhaalslag voor achtergestelde regio's om fundamentele en structurele veranderingen van het rijksbeleid, zodat de brede welvaart eerlijker over Nederland wordt verdeeld. Verder doet SER NN met haar advies een oproep aan de bestuurders van Noord-Nederland om de kans op structurele wijzigingen in het regionaal beleid van het Rijk proactief in te vullen. Voor een Sterk Noord-Nederland moet de noodzakelijke trendbreuk er ook daadwerkelijk komen!


prof. dr. Jouke van Dijk
voorzitter SER Noord-Nederland
hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse Rijksuniversiteit Groningen    


gepensioneerden als helpende hand in de zorg

‘Betaalde’ gepensioneerden als helpende hand in de zorg?

September vorig jaar organiseerde SER NN het seminar ‘Arbeidskrapte versus Brede Welvaart’ in Groningen. Niet alleen stonden tal van interessante sprekers op het programma, ook werden bezoekers aangespoord actief deel te nemen aan diverse workshops. Dat heeft geleid tot interessante spin-offs. Eén daarvan is de veelbelovende pilot ‘Ruimere inzet (jong) gepensioneerden in de zorg’. 


Creatieve oplossingen

Jannie Nijlunsing woonde de deelsessie ‘Beperkende regelgeving moet op de helling’ bij. Als directeur-bestuurder van De Hoven kent zij als geen ander het nijpende tekort aan medewerkers in de zorg. Binnen haar ouderenzorg-organisatie is ze constant op zoek naar creatieve oplossingen voor dat arbeidstekort.


Aanvulling op pensioen

Nijlunsing: ‘We proberen de familie meer te betrekken bij de zorg en natuurlijk tellen we ook vele vrijwilligers. Maar wat zou het geweldig zijn als we mensen langer kunnen vasthouden, als ze na hun pensioenleeftijd nog langer zouden kunnen doorwerken als ze willen. Of dat we meer gepensioneerden, ook van buiten de zorg, zouden kunnen inschakelen en hen kunnen belonen met een vergoeding van een netto bedrag. Voor veel gepensioneerden is een aanvulling op hun pensioen, ik denk dan aan zo’n € 400,- netto per maand, immers heel erg welkom.’


Durven experimenteren

Niet alleen wil Nijlunsing de gepensioneerden financieel belonen, ze wil ze ook deelopleidingen aanbieden. ‘Naast wandelen, koffie schenken, schoonmaken, enzovoort, kun je die mensen ook inzetten om medicijnen uit te reiken’, legt ze uit. ‘Ik vind dat we moeten durven experimenteren. Als we nu eens starten met een pilot van 10 personen, dan kunnen we het later uitbreiden naar 20 en bij gebleken succes naar 100. Natuurlijk moeten we wel eerst nagaan of er geen knelpunten zijn.’


Fiscus

‘Het is van groot belang dat de fiscus de vergoeding voor de gepensioneerden niet als loon ziet en belast. Of dat de vergoedingen van invloed zijn op andere toeslagen’, vindt Nijlunsing. Of er ruimte is voor ons experiment zal eerst worden onderzocht bij het Ministerie van Financiën, SZW en VWS. Komt er groen licht, dan zal ook de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties, graag participeren. Met deze pilot wordt niet alleen een oplossing gezocht voor het personeelstekort in de zorg, maar wordt ook een waardevolle verbinding gelegd tussen gepensioneerden en de maatschappij. Een stap richting een vitalere toekomst voor iedereen!Wie behoren tot het onbenut arbeidspotentieel

Wie behoren tot het onbenut arbeidspotentieel? Hoe zijn ze te activeren?

De Sociaaleconomische Raden van Noord-Nederland, Overijssel en Brabant initiëren samen een onderzoek naar onbenut arbeidspotentieel op de regionale arbeidsmarkt. Het onderzoek heeft twee doelen. Als eerste willen we dat er een duidelijker beeld ontstaat van onbenut arbeidspotentieel, want eigenlijk is het een soort containerbegrip voor vele verschillende doelgroepen. Ten tweede willen we graag goede voorbeelden om het onbenut arbeidspotentieel aan te spreken zodat ze hun talenten gaan inzetten op de arbeidsmarkt. Het onderzoek wordt door twee partijen uitgevoerd: de Hanzehogeschool uit Groningen en Hogeschool Windesheim uit Zwolle. Naar verwachting zullen zij rond oktober dit jaar met de eerste resultaten naar buiten komen. Uiteraard houden wij u via deze nieuwsbrief graag op de hoogte van de uitkomsten.Pilot brengt bedrijven, asielzoekers en statushouders bij elkaar

Blindstaren op belemmeringen of gewoon proberen?


Pilot brengt bedrijven, asielzoekers en statushouders bij elkaar

Noord-Nederland kampt met een enorm arbeidstekort en dat probleem wordt alleen maar groter naarmate de noordelingen vergrijzen en met pensioen gaan. Daar staat tegenover dat er een groot arbeidspotentieel bestaat in de vorm van asielzoekers  en statushouders. Eén en één is twee, zou je denken. Maar helaas lijkt complexe wetgeving de inzet van dit arbeidspotentieel in de weg te staan. ‘Toch laten we ons niet ontmoedigen. We gaan het gewoon proberen’, aldus voorzitter  VNO-CNV Noord Sieger Dijkstra.

Goed opgeleid en ervaren

‘We gaan een pilot opzetten’, zegt Dijkstra strijdvaardig, ‘waarbij we bedrijven koppelen aan asielzoekers en statushouders. Vooral in de horeca, zorg en installatietechniek bestaat een schreeuwend tekort aan nieuwe medewerkers. En we weten dat veel statushouders en asielzoekers goed opgeleid zijn en ook ervaring hebben in die sectoren. Daarom gaan we op zoek naar bedrijven die het aandurven om met ons te ontdekken of we die doelgroepen kunnen inzetten voor het vele werk dat er ligt.’  

Trendship

Tijdens Trendship, het grootste ondernemersfestival van Noord-Nederland dat op 30 mei a.s. plaatsvindt (zie verderop in deze nieuwsbrief), zal dit onderwerp centraal staan in een van de vele workshops. Dijkstra: ‘We gaan daar heel gericht vragen welke bedrijven behoefte hebben aan nieuwe medewerkers en of zij het aandurven deel te nemen aan de pilot. Die krijgt vooralsnog een kleinschalige opzet, ik denk aan een groep van zo’n 10 tot 20 mensen. Verloopt de pilot succesvol, dan schalen we verder op.'

Gewoon proberen

Ook dit idee voor een pilot ontstond op het SER NN seminar van vorig jaar. De provincie, gemeenten, onderwijsinstellingen en het COA bespraken de mogelijkheden en uitdagingen. ‘We kunnen ons wel blindstaren op de onmogelijkheden, want de nationale wetgeving werkt niet altijd mee en op lokaal en regionaal niveau zijn er ook belemmeringen. Maar we moeten het gewoon proberen!’ klinkt het vastberaden. 

Inclusieve samenleving

Door asielzoekers en statushouders een kans te geven, slaan we meerdere vliegen in één klap: we vullen de tekorten in de arbeidsmarkt aan, bieden deze mensen een nieuw perspectief en dragen bij aan een inclusieve samenleving.Trendship 30 mei 2024

Kom naar SER Noord Nederland tijdens Trendship 2024

Trendship 2024 is hét noordelijke ondernemersfestival. Hier worden nieuwe kennis, trends en netwerken gedeeld door 1.000 ondernemers en professionals. Het festival dat op 30 mei a.s. plaatsvindt op het Suikerunieterrein in Groningen biedt een enorm podium aan inspirerende sprekers en een Playground vol innovatie en beleving. Uit de vele thema’s maak je zelf een keuze en je wordt van harte uitgenodigd om mee te praten in één van de workshops. Hoe jouw dag eruit ziet, bepaal je dus zelf, maar we willen je wel even attent maken op de workshop van SER NN. Wij staan van 14.30 uur tot 15.30 uur op het podium met een interessante sessie die gaat over de pilot waarmee we bedrijven, asielzoekers en statushouders bij elkaar willen brengen (zie artikel hierboven). We zien je graag!

Lees meer over Trendship 2024Agenda

Agenda 2024  


DONDERDAG 30 MEI

Trendship congres


WOENSDAG 12 JUNI

Raadsvergadering


MAANDAG 30 SEPTEMBER

Agendacommissie (besloten)