Nieuwsbrief SER NN januari 2023

16 januari 2023

actueel > nieuwsbrief ser nn januari 2023

Hoe kijken we terug op 2022?

2022 was een bijzonder jaar. Hopelijk gaat-ie de boeken in als het post-corona jaar. Alle strenge maatregelen werden vorig jaar opgeheven en de maatschappij kroop weer uit haar beschermende bubbel. Op naar het nieuwe normaal! Dat gevoel was ook bij SER Noord-Nederland (SER NN) aanwezig. Omdat we weer los mochten, konden we eindelijk weer eens een seminar met live publiek organiseren. Die herwonnen vrijheid voelde goed. Bovendien hadden we iets belangrijks geleerd: thuiswerken is technisch prima te doen. Het biedt ruime kansen voor wonen in het Noorden terwijl men goede werkrelaties onderhoudt met de rest van het land. De aanleg van de Lelylijn is daarvoor wel cruciaal. Den Haag moet daar snel een besluit over nemen en gelden beschikbaar stellen. Dan voorzie ik een mooie toekomst voor ons Noorden.

Graag wens ik u namens SER NN een gezond en voorspoedig 2023 toe!


prof. dr. Jouke van Dijk
voorzitter SER Noord-Nederland
hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse Rijksuniversiteit Groningen


21 september: save deze date!

Het is nog hartstikke vroeg in het jaar, maar we willen u nu al graag wijzen op ons seminar dat op 21 september a.s. gaat plaatsvinden. Het seminar zal inzoomen op het probleem van de personeelstekorten, dat zonder oplossingen zal leiden tot ontwrichting van de samenleving. Hoofdspreker is Kim Putters, voorzitter van de nationale SER die binnenkort met een advies over de tekorten in maatschappelijke sectoren komt. Naast SER NN zal commissaris van de Koning in Groningen, René Paas, als medegastheer van dit seminar optreden. Het programma is nog volop in ontwikkeling, maar reserveer de middag van die 21ste september alvast in uw agenda! Details als plaats, locatie, overige sprekers, enzovoorts, volgen.

Kim Putters voorzitter SER

                                                                                                                            Wat hebben we gedaan in 2022?


In de loop van 2022 bracht SER Noord-Nederland diverse adviezen uit. 
In vogelvlucht:


Stimulering hybride werken is kans voor de regio

Vooral regio's met een stagnerende bevolkingsontwikkeling kunnen profijt trekken van meer hybride werken, zo schreven de SER'en van Noord-Brabant, Noord-Nederland, Overijssel en Zeeland in een advies aan het kabinet. Wel is het nodig dat er in deze gebieden onder andere (meer) woningen worden gebouwd die aansluiten bij de woonwensen van nieuwkomers. SER NN onderschreef deze aanbeveling met een grote kanttekening: 'Voor Noord-Nederland is het van groot belang dat er nieuwe spoorverbindingen worden aangelegd, zoals de Lelylijn en de Nedersaksenlijn[….]' 

>> LEES MEER >>Arbeidsmigratie in Noord-Nederland, nodig voor het bereiken van brede welvaart en energietransitie

Volgens SER NN zijn de bestaande tekorten op de arbeidsmarkt nog maar het begin van wat ons de eerste decennia te wachten staat. Door de vergrijzing zal de beroepsbevolking zonder aanvullende acties sterk afnemen. Nu richt het beleid zich vooral op nieuwe instroom op de arbeidsmarkt, maar er is meer nodig. Arbeidsmigratie, mits goed georganiseerd en gefaciliteerd, is één van de mogelijkheden - naast de reeds bestaande instrumenten - om het arbeidsaanbod op peil te houden. In juni 2022 heeft SER NN hierover haar advies uitgebracht. Belangrijk aandachtspunt in dit advies is de verder te ontwikkelen samenwerking tussen regionale/lokale overheden én sociale partners om gezamenlijk de schouders te zetten onder het realiseren van concrete oplossingen.
>> LEES MEER >>


Sociaal-economisch beleid vanuit een perspectief van brede welvaart

In bestaande beleidsdocumenten wordt vaak gesproken over een streven naar 'brede welvaart', maar het begrip krijgt geen vertaling in hoe dit 'handen en voeten' is te geven. In 2022 is gewerkt aan een advies hierover, dat begin 2023 zal worden uitgebracht. In dit advies wordt onder meer de huidige situatie van de brede welvaart in Noord-Nederland in beeld gebracht (door Trendbureau Drenthe, Sociaal Planbureau Groningen en het Fries Sociaal Planbureau) toegespitst op wonen en werken en wordt een afwegingskader voorbereid door Prof. Dr. Anet Weterings (PBL) en Prof. Dr. Steven Brakman (RUG en tevens lid SER NN).


Voorwaarden voor Regionale Innovatie

Waarom innoveren bedrijven niet of onvoldoende? Welke sectoren/ecosystemen hebben de grootste groeipotentie en zouden juist daarom meer gestimuleerd moeten worden? Dit advies borduurt voort op het advies Integrale Investeringsprogrammering Noord-Nederland waarin een aantal investeringsrichtingen worden toegekend die het waard zijn om verder te worden uitgewerkt. Begin 2023 gaan we met dit advies naar buiten.    


Seminar 2022

Ook uit 2022: seminar 'Personeelstekorten en mogelijke oplossingen'

Vorig jaar, op donderdag 29 september, organiseerde SER NN het seminar ‘Personeelstekorten en mogelijke oplossingen’ in de Euroborg in Groningen. Ruim 50 vertegenwoordigers vanuit bedrijfsleven, onderwijs en overheid waren aanwezig. Zij kregen een interactief programma aangeboden met medewerking van onder andere prof. dr. Jouke van Dijk (Rijksuniversiteit Groningen en SER Noord-Nederland), prof. dr. Henri de Groot (Vrije Universiteit Amsterdam en kroonlid van de nationale SER) en Joyce Walstra (voorzitter MKB Noord).

>>LEES MEER>>


AGENDA 2023

20 FEBRUARI               Agendacommissie februari 2023 (besloten)     
11.30 - 13.00 uur

22 MAART                     Raadsvergadering maart 2023
14.00 - 16.00 uur

21 SEPTEMBER            Seminar over personeelstekorten met SER-voorzitter Kim Putters

Bekijk hier de andere agenda-items