SER Seminar

18 september 2023

actueel > ser seminar

SEMINAR 'ARBEIDSKRAPTE VERSUS BREDE WELVAART'

Op donderdagmiddag 21 september vindt het besloten Seminar 'Arbeidskrapte versus Brede Welvaart' plaats in de Statenzaal van het provinciehuis van Groningen. De voorzitter van de SER, Kim Putters, komt dan spreken over de problematiek van de arbeidsmarktkrapte. Dat gebeurt in aanwezigheid van ongeveer 100 Noordelijke bestuurders, wetenschappers, werkgevers en vertegenwoordigers van werknemers en intermediaire organisaties.

Het seminar - georganiseerd door SER Noord-Nederland en de provincie Groningen - zal inzoomen op het probleem van de arbeidsmarktkrapte, die zonder oplossingen zal leiden tot ontwrichting van de samenleving. De krapte staat haaks op de grote maatschappelijke opgaven en het streven naar brede welvaart in de regio.

Hoofdspreker is Kim Putters, voorzitter van de nationale SER die onlangs het advies over de tekorten in maatschappelijke sectoren heeft gepubliceerd (publieke dienstverlening onder druk). Commissaris van de Koning in Groningen, René Paas, is gastheer en zal optreden als dagvoorzitter. 

Het evenement is bedoeld om zowel publieke als private beslissers in Noord-Nederland te informeren en te inspireren. Centraal staat de vraag hoe het nationale SER-advies kan worden vertaald naar de regio. Daarnaast is een afgeleide doelstelling om extra zichtbaarheid te generen voor de SER Noord-Nederland.

De belangrijkste doelgroepen zijn noordelijke bestuurders, gedeputeerden, wethouders, raads- en statenleden, ambtenaren, vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, branche- en netwerkorganisaties en overige betrokkenen.