adviezen > koersvast 2.0

Advies: KoersVAST 2.0

Om in de pas te blijven lopen met de rest van Nederland en van het Noorden de topregio te maken die met de Noordelijke Innovatieagenda (NIA) beoogd wordt, moeten bestuurders van de drie Noordelijke provincies en gemeenten tot en met 2020 blijven investeren in de economie. Dat schrijft de Sociaal Economische Raad Noord-Nederland in haar middellangetermijnadvies KoersVAST 2.0 aan SNN, het samenwerkingsverband van de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen.

Aan het strategisch advies van de SER Noord-Nederland over de sociaal-economische koers voor de middellange termijn, ligt de in december gepubliceerde Macro Economische Verkenning Noord-Nederland ten grondslag. Op basis hiervan zijn vijf opgaven voor het noorden geformuleerd. Bij het zoeken naar oplossingen zou de nadruk moeten liggen op kwaliteit in plaats van kwantiteit en datgene waarin Noord-Nederland voorloopt op de rest van de wereld. De vijf opgaven zijn:

  • Het vergroten van het groeivermogen in Noord-Nederland.
  • Het vergroten van het adaptief vermogen in Noord-Nederland.
  • Het versterken van de stedelijke en landschappelijke regio's in Noord-Nederland.
  • Het ontwikkelen van een nieuw perspectief voor initiatieven op de arbeidsmarkt.
  • Het versterken van de (internationale) positie van Noord-Nederland.