Nieuwsbrief December 2023

20 december 2023

actueel > nieuwsbrief december 2023

Eind september organiseerden wij het seminar 'Arbeidskrapte versus Brede Welvaart' in de Statenzaal van het provinciehuis in Groningen. Met ruim 100 zeer betrokken bestuurders, ambtenaren en vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers was het wat ons betreft een zeer geslaagde bijeenkomst. Samen hebben we gesproken en nagedacht over mogelijke oplossingen voor de steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Door de vergrijzing lijkt daar nog geen einde aan te komen. Tegelijkertijd zijn er in Noord-Nederland alleen al meer dan 100.000 inwoners die niet of slechts in zeer beperkte mate deelnemen aan de arbeidsmarkt.

In deze nieuwsbrief blikken we terug op het seminar en delen we de belangrijkste uitkomsten met u. Werken aan oplossingen voor de krappe arbeidsmarkt zal een proces van lange adem worden en alleen slagen met een breed pakket aan maatregelen waaronder het inzetten van onbekend talent en arbeidsmigranten en het verhogen van de arbeidsproductiviteit. De krappe arbeidsmarkt zal een enorme rem zijn om grote ambities te realiseren in de woningbouw, de zorg, de energietransitie en onze veiligheid in de breedste zin van het woord. 

Ik ben benieuwd hoe het nieuwe kabinet dit gaat aanpakken. Een voorstel van de SER dat breed gedragen wordt door werkgevers en werknemers kan hier vast bij helpen.

Wij zijn benieuwd naar uw reacties en ideeën.

Fijne feestdagen!

prof. dr. Jouke van Dijk
voorzitter SER Noord-Nederland
hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse Rijksuniversiteit Groningen


Werkbezoek Kim Putters

Werkbezoek Kim Putters aan Talentperron

Voorafgaand aan het seminar was een werkbezoek georganiseerd voor Kim Putters en een kleine delegatie van de nationale SER. Wethouder Carine Bloemhoff heet iedereen welkom op het Harm Buiterplein in Groningen, daarna begon een uitgebreide rondleiding. Het concept Talentperron is door medewerkers van het UWV bedacht en uitgewerkt. Het gaat uit van een totaal andere benadering van mensen: niet zittend aan weerskanten van een balie, maar staand ​​​​op een groot binnenplein dat eruit ziet als een gezellig festival.


Laagdrempelig en persoonlijk

Door mensen op een zeer laagdrempelige en persoonlijke manier te benaderen, blijken de gesprekken soepeler en constructiever te verlopen. En dat heeft toegevoegde waarde, zowel voor werkzoekenden als voor ambtenaren. Kim Putters was behoorlijk onder de indruk van dit bijzondere initiatief, dat al veel lof en belangstelling heeft geoogst van andere gemeenten.

Bekijk hier de website van het Talentperron


Krapte op de arbeidsmarkt heeft grote invloed op brede welvaart!

Het Seminar werd gepresenteerd door commissaris van de Koning René Paas en bestond uit twee delen: een plenair deel met korte presentaties en een ronde met deelsessies in verschillende zalen van het provinciehuis. Kim Putters (voorzitter SER Nederland) en Arjen Edzes (Lector Regionale Arbeidsmarkten) verzorgden elk een korte presentatie over de huidige en de toekomstige situatie.


Uitstroom oudere werknemers

De krapte op de arbeidsmarkt zal grote invloed hebben op de brede welvaart. Zo zal Noord-Nederland het in 2050 met 90.000 werknemers minder moeten doen, onder andere door de uitstroom van oudere werknemers die met pensioen gaan. Dat is een zeer fors aantal, dat voor grote problemen kan zorgen als wij daar niet voldoende op voorbereid zijn. “We hebben een visie nodig”, aldus Kim Putters.

Lees hier het uitgebreide verslag van het seminar


Nieuw elan in adviesraad SER NN

De adviesraad van SER Noord-Nederland kent een nieuwe vertegenwoordiger namens de FNV Vakcentrale: Richard van der Wal. Zijn arbeidsverleden is bijzonder divers en zijn betrokkenheid bij het Noorden is groot. “Ik ben ook lid van het Groninger Gasberaad en het is nu zaak dat we in beeld blijven bij Den Haag, want de empathie vloeit snel weg. Dat kunnen we alleen voorkomen als alle Noordelijke partijen intensief samenwerken aan een gedegen visie”, is Van der Wals mening.

Lees verder op onze website


Nieuw bij SER Noord-Nederland, Agnes Mulder (directeur VNO-NCW MKB Noord):

Ongeveer tegelijkertijd met Richard van der Wal (FNV) trad ook Agnes Mulder (VNO-NCW MKB Noord) toe tot de adviesraad van SER Noord-Nederland. Zij volgt Ton Schroor op als vertegenwoordiger namens werkgevers en ondernemers. Als voormalig lid van de Tweede Kamer namens het CDA kent zij Kim Putters en de landelijke SER al heel lang en blijft ze zich graag inzetten voor het Noorden.“Vanuit mijn kamerervaring weet ik, dat we er niet automatisch goed opstaan in Den Haag. Dus we moeten onze noordelijke boodschap op meerdere niveaus en langs meerdere kanalen blijven herhalen”, aldus Mulder.    

Lees verder op onze website De stand van Noord-Nederland: 5 uitzendingen op regionale zenders    

Op 3 december jl. was de laatste aflevering te zien van De stand van Noord-Nederland op Omrop Fryslân, RTV Noord en RTV Drenthe. Het betrof een reeks van vijf afleveringen die wekelijks de stand van de economie in het Noorden opnam. Het initiatief voor de serie kwam van Omrop Fryslân en SER NN.

SER NN droeg financieel bij aan de productie van de programma's, maar ging niet over de inhoud en droeg ook geen verantwoordelijkheid. Wel werd meegedacht over de invulling en de te kiezen onderwerpen. Of er een vervolg komt op de serie, daar wordt nog over nagedacht, maar vooraleerst zal er een evaluatie plaatsvinden.

Uitzendingen terugzien? 
Klik hier voor Omrop Fryslân
Klik hier voor RTV Noord
Klik hier voor RTV Drenthe 


Agenda 2024

12 FEBRUARI           Agendacommissie (besloten)

20 MAART                 Raadsvergadering

Meer informatie en agenda-items vindt u op de website van de SER NN.


Adreswijziging

Met ingang van 1 januari 2024 is de SER Noord-Nederland weer gevestigd in het FNV-gebouw aan de Leonard Springerlaan 23 in Groningen. Sociaal Economische Raad Noord-Nederland

Bezoekadres (per 1 januari 2024)

Leonard Springerlaan 23
9727 KB Groningen

Postbus 

Postbus 481
9700 AL Groningen


050 - 5267192 of 06-15068093

www.sernoordnederland.nl

info@sernoordnederland.nl